Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

 WARSZTATY NAUKOWE DLA DZIECI  (7-16 lat)

www.twojrobot,pl

PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA to:
– kreatywność
– rozwój logicznego myślenia
– poznawanie nowych technologii
– poznawanie tajników programowania.

Od listopada 2018 roku w szkole zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne z robotyki i programowania oraz z programowania Android.
Robotyka i programowanie to zajęcia, podczas których dzieci budują roboty z klocków LEGO, a później je programują. Każde zajęcia trwają 120 minut, odbywają się co dwa tygodnie. 

Każde zajęcia to nowy robot i nowe programowanie!
Koszt zajęć to 90 PLN miesięcznie, liczba uczestników w grupie 8 – 14 uczniów z klas 1-4.

Programowanie Android to zajęcia dla klas 4-8 i gimnazjum.
Każde zajęcia trwają 120 minut, podczas których tworzone będą  aplikacje przeznaczone na urządzenia z systemem operacyjnym Android (smartfony i tablety).
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Koszt zajęć to 90 PLN miesięcznie.
Liczba uczestników: 8 – 15 uczniów z klas 4-8 i gimnazjum.

Talenty, które często ujawniają się w młodym wieku umiejętnie pielęgnowane są  naszym kapitałem na przyszłość. Nabycie nowych umiejętności jak: nauka pracy zespołowej, rozwój kreatywności i logicznego myślenia, sztuka zadawania pytań, pogłębianie wiedzy z zakresu informatyki, elektroniki, fizyki, robotyki, wpływa na lepsze rozumienie materiału szkolnego i osiągane wyniki w nauce.
Zapisy przyjmujemy w świetlicy szkolnej u p. Anny Szczepaniak lub przez dziennik do 26 października.
Zajęcia odbywać się w szkole popołudniami we wtorki.
Grupa dzieci z klas 1-4 godz. 14.00 – 16.00 sala 41.
Grupa dzieci z klas 4-8 i gimnazjum godz. 16.00 – 18.00 sala 41.
Zajęcia pokazowe odbędą się we wtorek 30.10.2018 w sali 41 od godz. 14.00 – 16.00.

2018 Aktualności 19
Autor: