Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Rowerem do szkoły”.

„Rowerem do szkoły” to projekt finansowany ze środków Miasta Poznania i realizowany przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Ma na celu edukację rowerową oraz rozwój ruchu rowerowego wśród uczniów. Zajęcia będą odbywać się od września do listopada 2018 roku. Udział w projekcie i w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt obejmuje:

  1. Zajęcia teoretyczne w klasach (2 x 45 min.) nt. m.in. zalet roweru jako środka transportu oraz zasad bezpieczeństwa i przepisów w formie pokazu slajdów

    z elementami warsztatów, zwieńczonego quizem z nagrodami. Grupy maks. 35-os.

  2. Zajęcia praktyczne (2 x 45 min.) odbywające się na boisku/placu szkoły oraz w jej okolicy, na ulicach o możliwie niskim natężeniu ruchu – mające na celu zwiększenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz pewności jazdy w prawdziwych warunkach drogowych. Prowadzone przez 2 osoby szkolące przy obecności nauczyciela-opiekuna klasy, dla grup maks. 15-osobowych.

  3. Badania ankietowe analizujące sposób poruszania się uczniów w celu zidentyfikowania niebezpiecznych miejsc oraz możliwości poprawek infrastruktury.

  4. Audyty okolic szkół w celu rozpoznania sytuacji rowerzystów i zidentyfikowania najważniejszych potrzeb i barier.

  5. Propozycje niskokosztowych poprawek infrastrukturalnych uzgodnione z Dyrekcją szkoły, wysłane następnie do Rady Osiedla z prośbą o ich sfinansowanie.

Ze względu na wymogi Miasta Poznania, Stowarzyszenie musi przeprowadzić łącznie następujące działania:

1. Zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. W przypadku zajęć praktycznych wymagane jest posiadanie przez dzieci:

✓ zgody rodziców ✓ sprawnego i dopasowanego roweru ✓ umiejętności jazdy na rowerze

2. Ankiety – wypełniane w klasach, np. na lekcji wychowawczej lub innej. Wszystkie działania w ramach projektu wykonane zostaną nieodpłatnie.

                                               Osoba odpowiedzialna : Anna Słomka

Harmonogram projektu „Rowerem do szkoły”

 

 

 

2018 Aktualności 17
Autor: