Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

   Jeśli jesteś rodzicem dziecka uczącego się w szkole, przysługuje Ci 300 zł jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać od 1 lipca.
    Świadczenie 300+ przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu. Nie trzeba więc spełniać żadnych warunków dodatkowych.
    Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej świadczeniem nie będą objęte tylko polskie rodziny, ale również imigranci, których dzieci są uczniami polskich szkół. Ponadto, 300+ dotyczy także dzieci uczących się przebywających w rodzinach zastępczych.
    Niestety, dzieci uczęszczające do „zerówek”, zarówno tworzonych w przedszkolach, jak i w szkołach, nie będą objęte programem.

Składanie wniosku

Wniosek o wypłatę 300+ będzie można składać na 2 sposoby:

  • Za pośrednictwem Internetu – od 1 lipca

  • W formie papierowej – od 1 sierpnia.

            Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie w programie „Rodzina 500+”. Wniosek będzie więc można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a w przypadku formy papierowej – w urzędzie miasta/ gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę szkolną.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Świadczenie będzie wypłacane co 12 miesięcy, przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego.

pedagog szkolny

2018 Aktualności 21
Autor: