Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Koordynatorzy ogólnopolskiego projektu „Szkoła dziedzictwa. Działaj!” z naszej szkoły serdecznie dziękują Radzie Rodziców za finansowe wsparcie, które umożliwiło wypożyczenie strojów i uświetnienie w ten sposób podsumowującej projekt gali.

Monika Micińska i Mirosława Dancewicz

2018 Aktualności 11
Autor: