Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

    Szanowni Państwo, zachęcamy do licznego udziału w  spotkaniach z wychowawcą klasy dnia 23 maja 2018r. W trakcie spotkania będą omawiane ważne sprawy dotyczące festynu szkolnego (9 czerwca 2018 roku) przyznawania nagród za działania na rzecz klasy i szkoły oraz szczegóły zakończenia roku szkolnego. Państwa obecność na spotkaniu i zaangażowanie jest nieodzowne, gdyż ułatwia podjęcie wielu ważnych decyzji i organizacji imprez skierowanych do Państwa dzieci. Na zebraniu będą obecni członkowie Rady Rodziców (dyżur przy wejściu do szkoły). Skarbnicy klasowi mogą przekazać pieniądze na rzecz Rady Rodziców. Zachęcamy do wpłat, gdyż fundusze te umożliwiają zakup nagród w imprezach, konkursach oraz przygotowanie niespodzianek na festyn szkolny.
Z poważaniem M. Czerniawska -wicedyrektor

Przydział sal na zebranie 23 maja 2018r.

 

2018 Aktualności 19
Autor: