Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Nasza szkoła zgłosiła się do projektu pod nazwą „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia”, którego autorem jest Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Ponaniu. 10 maja 3 osoby z naszego gimnazjum; Dominika Kuberka, Anna Szeszuła oraz Natalia Kubiak ukończyły szkolenie i otrzymały Certyfikat Młodzieżowych Liderów Zdrowia.

Szkolenie odbywało się w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przy ulicy Gronowej i dotyczyło edukacji antytytoniowej.

Dziewczyny będą szkoliły uczniów naszej szkoły w zakresie teorii :

  • historia papierosa

  • składniki dymu tytoniowego

  • skutki zdrowotne

  • palenie a ciąża

  • palenie a uroda

  • bierne palenie

  • palenie wśród młodzieży

  • cykl i fazy uzależnienia od nikotyny

  • zmiany w „ustawie antynikotynowej”, znaczenie tworzenia stref bezdymnych

  • e-papierosy

Najbliższa okazja do szkolenia dla Liderów to edukacja podczas DNI NAUKI, które od jakiegoś czasu odbywają się w naszej szkole pod koniec roku szkolnego.

Opiekun: Liszewska Iwona

2018 Aktualności 15
Autor: