Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Wielkopolska u progu niepodległości” w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Cele konkursu to popularyzowanie wiedzy o regionie i mieście rodzinnym, rozwijanie zainteresowania historią i tradycją oraz kształtowanie umiejętności wspólnego działania w rodzinie i zacieśnianie więzi rodzinnych przez wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania konkursowe. 

W dniach od 2 do 9 II br. uczniowie klas 4, 5 i 6 rozwiązywali test składający się z 14 zadań. Poznawali ważne wydarzenia, organizacje, miejsca i wybitne postaci działające w naszym regionie na przełomie wieków, którym zawdzięczamy odbudowę naszego państwa po okresie zaborów. 

W konkursie wzięło udział 17 osób. Uczniowie, którzy zdobyli minimum 60 punktów i cząstkową ocenę celującą z historii to:

  1. Tomasz Gruss z kl. 4c

  2. Krzysztof Narożniak z kl. 4d

  3. Izabela Siejek z kl. 6b

  4. Wojciech Warot z kl. 4d

  5. Wiktoria Tomiak z kl. 6b

  6. Bernadetta Grzelak z kl. 6b

  7. Katarzyna Rucińska z kl. 6b

            Do finałowego międzyszkolnego etapu, który odbędzie się 23 III br. w Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu zakwalifikowały się: Katarzyna Rucińska, Bernadetta Grzelak i Wiktoria Tomiak z kl. 6b. 

            Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a finalistkom – gratulujemy!

Katarzyna Marchlewicz i Mirosława Wolny-Dancewicz

 

 

 

  

 

 

 

2018 Aktualności 7
Autor: