Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Czujniki PM 10 i PM 2,5 mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza działają już w Skórzewie.

Dokładna lokalizacja to ulica Działkowa, która znajduje się ok. 3 km od naszej szkoły.

Odczyt wyników znajduje się na stronie: https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.39059&longitude=16.78599&id=2674

Niestety, pomiary są zatrważające. Standard to przekroczenia prawie 800% normy….  

Wiele, zależy od nas samych.

2018 Aktualności 26
Autor: