Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać uczniowie podstawówek i gimnazjów oraz innych typów szkół, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (np. artystycznych – muzycznych, plastycznych).

W większości przypadków ulgi obejmą osoby do 15. roku życia.

 

2018 Aktualności 8
Autor: