Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     W minionym półroczu realizowaliśmy w całej szkole projekt ekologiczny ogłoszony przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Celem jego było nauczenie/przypomnienie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tych, które powstają w naszych domach. Uczniowie poznawali terminy: odpady problemowe, odpady biodegradowalne. 

Uczyli się, co można z nimi zrobić, np.: niepotrzebne ubrania oddać do punktu zbiórki odzieży, zużyte baterie przynieść do szkoły, podobnie jak plastikowe zakrętki, które przekazujemy potrzebującej rehabilitacji dziewczynce. W ramach projektu chętni uczniow  z młodszych klas wykonali drzewo z odpadów a  starsi karton na selektywną zbiórkę papieru. Choć nasze prace nie wygrały w konkursie, to uświadomiły nam, że z odpadów możemy zrobić wiele ciekawych rzeczy. W szkole zawisły również  plakaty informujące o zasadach segregacji odpadów. Jest to o tyle ważna kwestia, że w naszym mieście borykamy się z problemem skażenie powietrza. Zatem zawsze  lepiej posegregowane odpady oddać, niż spalać je trując nas samych.

Ilona Majewska 

 

 

2018 Aktualności 24
Autor: