Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

               We wtorek 14.11.2017 roku uczniowie klas 4-6 wraz z panią Hanną Wartecką i Dorotą Muchą udali się na  wystawę „Pogromcy Enigmy”. Wystawa mieści się w tzw. szyfrokontenerze – pawilonie przypominającym maszynę Enigma na cokole, który stoi na przed Zamkiem Cesarskim przy ul. Św. Marcin w Poznaniu. W czasie godzinnych zajęć uczniowie wysłuchali prelekcji o tych Polakach którzy podjęli skuteczną próbę ataku na szyfr – jak wówczas uważano – niemożliwy do złamania. Sukces, na który złożyły się talent i praca kilku niezwykłych osób, miał początek w 1929 roku w Poznaniu.

Poznali odpowiedzi na pytania:

Dlaczego Enigma stała się tak ważna dla losów II wojny światowej?

Dlaczego Niemcy uważali Enigmę za bezpieczne narzędzie utajniania informacji?

Jak udało się złamać szyfr maszyny uważanej za niemożliwą do złamania?

W trakcie zajęć nasi uczniowie mogli również wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, łamaniem szyfrów i odgadywaniem różnych haseł za pomocą  nowoczesnych technologii.  Na koniec uczniowie pod opieką nauczycielek wzięli udział w kryptologicznej grze miejskiej na terenie Zamku Cesarskiego i zostali Łamaczami Szyfrów.

Dziękuję i gratuluję Wszystkim Uczniom i Rodzicom biorącym udział w zajęciach dodatkowych ”Z drugiej strony sieci…”.

To było udane popołudnie…

Hanna Wartecka

2017 Aktualności 20
Autor: