Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

              „Po drugiej stronie sieci czyli jak rozpoznać zagrożenie w sieci” zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu.

W ramach projektu uczniowie klas 4-7 spotykają się dwa razy w tygodniu,w czwartki i piątki. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, gdzie uczą się korzystania z nowych technologii, doskonalą umiejętności przygotowania prac w wersji elektronicznej, a także prezentacjiw formie prezentacji multimedialnych i plakatów. Potrafią stworzyć animację w Pivocie, zaprogramować grę czy  inny projekt związany z tematyką cyberprzemocy.

Oprócz nauki moi uczniowie utrwalają zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, bezpiecznego serfowania w sieci oraz  rozwijają umiejętności współdziałania w grupie. Dzielą się wiedzą i pomagają sobie nawzajem. 

Zachęcam innych uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach czwartek 14.30 i piątek 8.00 w sali 33.

Hanna Wartecka

 

 

2017 Aktualności 18
Autor: