Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu

Szanowni Rodzice, Uczniowie
od środy, 25.03.2010 r. rozpoczynamy naukę zdalną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Uczniowie klas 4-8 posiadają własny dostęp do i-dziennika, dostęp uczniów klas 1-3 do i-dziennika posiadają rodzice.
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują materiały od wychowawców przesłane do rodziców w ramach grupy.
3. Materiały edukacyjne, informacje o konieczności wykonania zadań będą przesyłane uczniom i rodzicom za pośrednictwem Wiadomości w i – dzienniku.
4. Nauczyciele podczas nauczania zdalnego przygotowują zajęcia według planu lekcji z i -dziennika.
5. Materiały nauczyciel przesyła uczniowi w dniu zajęć do godz. 10:00 lub dzień wcześniej (po godz. 17:00 na kolejny dzień).
6. Czas wykonywania zadań przez ucznia klas 1-3 nie może przekroczyć 2h dziennie w tym język angielski i religia po 15 minut 2 razy w tygodniu; zadania muszą być dostosowane do możliwości ucznia.
7. Czas pracy uczniów z przedmiotów wiodących dla klas 4-8 trwa 25 do 30minut.
8. Czas pracy z plastyki, muzyki religii, techniki, informatyki, wychowania fizycznego wynosi 15 minut.
9. Od środy wznowiona zostanie realizacja podstawy programowej i ocenianie. Kontrolowana również będzie frekwencja. Warunkiem obecności na danych zajęciach będzie odczytanie wiadomości w dniu, kiedy odbywają się planowane zajęcia.
10. Ze względu na trudności z dostępem uczniów do komputera i Internetu nie będziemy realizować nauczania na zasadzie tzw. wideokonferencji.
11. Prosimy na bieżąco kontrolować i -dziennik i stronę szkoły – zakładka praca zdalna, kontrolować systematycznie pracę dziecka i na bieżąco zgłaszać wszelkie problemy.
12. W klasach integracyjnych uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela wspierającego.
Z poważaniem
Ewa Kubisz

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Proszę zapoznać się z treścią załączników, dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. harmonogram_e8_em_2021-1 komunikat_o_przyborach_e8_em_2021 komunikat_dostosowania_e8_2021 (obrazek z platformy Edupolis)
Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi używanych w szkole środków do dezynfekcji, uprzejmie informuję, że jest to płyn TRISEPT - COMPLEX i TRISEPT-MIX. Płyny te otrzymaliśmy z MEN (po wcześniejszym zamówieniu na stronie MZ). Proszę zapoznać się...