Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej semestr II 2018/2019

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej semestr II 2018/2019- niepłatne

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Uczeń z pasją” semestr II 2018/2019

Dodatkowe zajęcia sportowe semestr II 2018/2019

Zajęcia dodatkowe w szkole – płatne 2018/2019

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 2018/2019

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Uczeń z Pasją”

 

DORADZTWO ZAWODOWE  KLASY 8 i III gimnazjum

Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach „Ucznia z Pasją” odbywać się będą według następującego harmonogramu:

  • klasa 8a – piątek 12.25 sala D2 Aldona Śrama –Tomczak

  • klasa 8c – wtorek 14.30 sala D2 Aldona Śrama –Tomczak

  • klasa IIIa – czwartek 14.30 sala D2 Aldona Śrama –Tomczak

  • klasa 8b- czwartek 8.00 sala D2 Emilia Prusińska

Wychowawcy  klas z doradcą ustalają datę spotkań  z kolejnymi uczniami.

O zajęciach dla kolejnych klas będziemy powiadamiać rodziców, wychowawców i rodziców indywidualnie.