I  Zajęcia dodatkowe rok szkolny 2017 2018

II Zapraszam uczniów klas 4-6 na zajęcia dodatkowe dotyczące bezpieczeństwa w sieci, programowania
i grafiki komputerowej w każdy czwartek 14.30-15.30 i piątek 8.00-8.45.

Pierwsze zajęcia odbędą się 26 i 27.10.2017.

„Po drugiej stronie sieci czyli jak rozpoznać i zagrożenie w sieci”

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  klas 4-6 Szkoły Podstawowej
nr 78 w Poznaniu

W ramach zajęć uczniowie poznają:

 • zasady projektu Dwie Strony Sieci;

 • program Scratch i umiejętności kodowania w programie;

 • program Publisher – tworzenie plakatów broszur, zakładek o tematyce związanej z cyberprzemocą

 • 13 zasad bezpiecznego Internetu i opis zagrożeń w sieci oraz poszukają sposobów na rozwiązanie

Uczniowie będą uczestniczyć w programie Dziecko w Sieci i kursach E-learningowych programu Dziecko w Sieci. 

Cel zajęć:

– rozwijanie kompetencji informatycznych i społecznych dzieci oraz wzrost świadomości uczniów na temat prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego wykorzystywania potencjału, jaki ma w sobie Internet.

Cele ogólne programu:

 • rozbudzanie zainteresowań uczniów rozwojem logicznego myślenia;

 • wzrost świadomości uczniów na temat prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego wykorzystywania potencjału;

 • przygotowania do korzystania z nowych technologii informacji

 • wykorzystanie różnych źródeł informacji;

 • prezentowanie własnych osiągnięć na stronie WWW szkoły;

 • doskonalenie  umiejętności drukowania prac i oprawy, a także prezentacji w formie prezentacji multimedialnych i wersji papierowej( gazetka szkolna, broszury szkolne, plakaty);

 • niekonwencjonalne podejście do problematyki cyberprzemocy

 

 Hanna Wartecka

 

 

Aktualności

Program Drzwi Otwartych 28 lutego 2018 r.

  PROGRAM DRZWI OTWARTYCH w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 28 LUTEGO 2018 roku godzina 17.00 - 19.00...

MegaMisja – wyzwanie nr 2.

     MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga odkryć dobre i...

MegaMisja – wyzwanie nr 1.

     Nikt nie musiał namawiać naszych uczniów by zmierzyli się z wyzwaniem nr 1.  Bez wahania, z dużym entuzjazmem...