Dyrektor szkoły

mgr Ewa Kubisz

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców w każdą środę od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

sekretariat@sp78poznan.pl

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Małgorzata Czerniawska

mgr Hanna Wartecka

Kontakt

tel. / fax : 61 867-79-16

e-mail: sekretariat@sp78poznan.pl

Nauczyciele

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KLASY 0

Joanna Jaruszewicz

Małgorzata Macioszczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – KLASY I – III

Hanna Cofta

Maria Filip

Magdalena Heygi

Agnieszka Jankowska – nauczyciel języka angielskiego

Jolanta Jankowska

Anna Jęsiak – nauczyciel religii

Agnieszka Kardasz – Sopel – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Dorota Łuczak

Magdalena Nowaczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Justyna Socha

Joanna Tomczak

Paula Zaborniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Aurelia Zgoła

II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV – VII i II – III GIMNAZJUM

Joanna Biernacka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Monika Brzyska – nauczyciel matematyki

Barbara Chałupniczak-Kaczmarek – nauczyciel matematyki

Aneta Chojan – nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Czerniawska – nauczyciel języka polskiego

Dorota Dulat – nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Sebastian Galuba – nauczyciel religii

Anna Weronika Grala – nauczyciel języka polskiego

Alicja Gręda – nauczyciel świetlicy

Ksenia Herbst-Buchwald – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Hildebrańska – pedagog gimnazjum

Błażej Janusz – nauczyciel języka angielskiego

Anna Jęsiak – nauczyciel religii

Jarosław Jóźwiak – nauczyciel zajęć artystycznych

Krystian Karcz – nauczyciel etyki

Edyta Karczewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Agnieszka Karwat – nauczyciel muzyki, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Edyta Kolasa-Seroka – nauczyciel przyrody

Dariusz Kowalczyk – nauczyciel religii

Marzanna Krenz – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Ewa Kubisz  – nauczyciel matematyki

Anna Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz

Iwona Liszewska – nauczyciel biologii, przyrody i matematyki

Alicja Łeszyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Małgorzata Łukaszewicz-Libner – nauczyciel fizyki i matematyki

Ilona Majewska – nauczyciel geografii i przyrody

Katarzyna Marchlewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Monika Micińska – nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Morawska – nauczyciel chemii

Dorota Mucha – nauczyciel bibliotekarz

Ewa Mularska – nauczyciel języka angielskiego

Piotr Mydlikowski – nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Najewska-Szeszuła – nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Paprocka – nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Philipps – nauczyciel matematyki

Małgorzata Pogorzelska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Anna Scholz – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Jacek Skrzypczak – nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Słomka – nauczyciel informatyki i techniki

Anna Sobczyńska – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego

Monika Soroka – nauczyciel języka polskiego

Patrycja Szafer – nauczyciel języka angielskiego

Anna Szczepaniak – nauczyciel świetlicy

Magdalena Szczepaniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Aldona Śrama-Tomczak – nauczyciel świetlicy

Hanna Wartecka – nauczyciel informatyki

Emilia Wieczorek – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Mirosława Wolny-Dancewicz – nauczyciel historii

Dagmara Zawadzka – nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

Aktualności

Wyprawka szkolna 2018/2019

  Wyprawka ucznia klasy pierwszej rok szkolny 18/19    
Komunikat

Komunikat

  SEKRETARIAT SZKOŁY W DNIACH OD 30 LIPCA 2018r. DO 14 SIERPNIA 2018r. BĘDZIE NIECZYNNY - PRZERWA URLOPOWA  

    Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas wieloletni i zasłużony pracownik Aleksander Czyż. Dziękujemy za wszystkie...