Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Kubisz

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców w każdą środę od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

sekretariat@sp78poznan.pl

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Małgorzata Czerniawska

Kontakt

tel. / fax : 61 867-79-16

e-mail: sekretariat@sp78poznan.pl

Kadra nauczycielska w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu
rok szkolnym 2020/2021 r.

Lp.

nazwisko i imię

stanowisko

1.

Biernacka Joanna

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny

w klasie 7; tyflopedagog

2.

Burdzy–Cadler Anna

nauczyciel edukacji przedszkolnej

3.

ChałupniczakKaczmarek Barbara

nauczyciel matematyki

4.

Chmielewska Anna

pedagog, surdopedagog

5.

Chojan Aneta

nauczyciel języka polskiego, logopeda

6.

Ciejka Daniel

nauczyciel wychowania fizycznego

7.

Cofta Hanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.

Czerniawska Małgorzata

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

9.

Dulat Dorota

nauczyciel wychowania fizycznego

10.

Filip Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

Grala Anna

nauczyciel języka polskiego

12.

Gręda Alicja

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13.

Jankowska Magdalena

psycholog szkolny

14.

Jaruszewicz Joanna

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny w klasie 6

15.

Jęsiak Anna

nauczyciel religii

16.

Jóźwiak Jarosław

nauczyciel plastyki i techniki

17.

Karczewska Edyta

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny

w klasie 1; prowadzący zajęcia rewalidacyjne, logopeda

18.

Karwat Agnieszka

nauczyciel muzyki i wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

19.

Kowalczyk Dariusz

nauczyciel religii

20.

Krause Anna

pedagog szkolny, nauczyciel historii

21.

Kubisz Ewa

nauczyciel matematyki

22.

Kuzemczak Piotr

nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy szkolnej

23.

Leśniewicz Marta

nauczyciel chemii – nauczanie indywidualne

24.

Lewandowska Anna

nauczyciel bibliotekarz

25.

Łukaszewicz- Libner Małgorzata

nauczyciel matematyki i fizyki

26.

Lichota Beata

nauczyciel języka polskiego, logopeda

27.

Liszewska Iwona

nauczyciel matematyki i biologii

28.

Łeszyk Alicja

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny w klasie 5

29.

Majewska Ilona

nauczyciel geografii i przyrody

30.

Marchlewicz Katarzyna

nauczyciel historii ,wiedzy o społeczeństwie,
wychowania do życia w rodzinie

31.

Morawska Małgorzata

nauczyciel chemii

32.

Mularska Ewa

nauczyciel języka angielskiego; nauczyciel

prowadzący zajęcia rewalidacyjne

33.

Mydlikowski Piotr

nauczyciel wychowania fizycznego

34.

Nowak Przemysław

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie –nauczanie indywidualne

35.

Paprocka Ewa

nauczyciel języka angielskiego

36.

Pielin Karolina

nauczyciel edukacji przedszkolnej

37.

Philipps Małgorzata

nauczyciel matematyki i biologii

38.

Pogorzelska Małgorzata

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny w klasie 4

39.

Prusińska Emilia

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny w klasie 3

40.

Sergot Alicja

nauczyciel języka polskiego – nauczanie indywidualne

41.

Słomka Anna

nauczyciel matematyki, informatyki, techniki

42.

Socha Justyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne

43.

Soroka Monika

nauczyciel języka polskiego

44.

Szafer Patrycja

nauczyciel języka angielskiego

45.

Szczepaniak Anna

wychowawca świetlicy szkolnej, logopeda

46.

Śrama -Tomczak Aldona

doradca zawodowy, wychowawca w świetlicy

47.

Tomczak Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

48.

Walaszczyk Marta

nauczyciel edukacji przedszkolnej

49.

Wiśniewski Mariusz

nauczyciel języka niemieckiego, muzyki, plastyki

50.

Witkowska Hanna

nauczyciel języka angielskiego

51.

Wiśniewska Kamila

wychowawca w świetlicy

52.

Wraga Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

53.

Zaborniak Paula

nauczyciel współorganizujący proces pedagogiczny w klasie 2, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne

54.

Zawadzka Dagmara

nauczyciel wychowania fizycznego

55.

Zygmunt Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego

Rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Państwo, proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu Lista kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego - rekrutacja uzupełniająca
Sportowy relaks 2021

Sportowy relaks 2021

Harmonogram zajęć Poznański Budżet Obywatelski Program zajęć Sportowy Relaks Oświadczenie uczestników niepełnoletnich PBO 2021 Oświadczenie uczestników PEŁNOLETNICH PBO 2021
Rozmiar czcionki
Kontrast