Dyrektor szkoły

mgr Ewa Kubisz

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców w każdą środę od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

sekretariat@sp78poznan.pl

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Małgorzata Czerniawska

mgr Iwona Liszewska

Kontakt

tel. / fax : 61 867-79-16

e-mail: sekretariat@sp78poznan.pl

Nauczyciele

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KLASY 0

Małgorzata Macioszczyk – świetlica popołudniowa klasy 0

Joanna Patelska – wychowawca klasy 0

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – KLASY I – III

Hanna Cofta

Maria Filip

Jolanta Jankowska

Anna Jęsiak – nauczyciel religii

Dorota Łuczak

Teresa Nowacka – nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Nowaczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Justyna Socha

Joanna Tomczak

Beata Wraga

Paula Zaborniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Aurelia Zgoła

II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV – VII i II – III GIMNAZJUM

Andrzej Bartosiewicz – nauczyciel etyki

Joanna Biernacka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Monika Brzyska – nauczyciel matematyki i fizyki

Barbara Chałupniczak-Kaczmarek – nauczyciel matematyki

Aneta Chojan – nauczyciel języka polskiego

Daniel Ciejka – nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Czerniawska – nauczyciel języka polskiego

Dorota Dulat – nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Weronika Grala – nauczyciel języka polskiego

Alicja Gręda – nauczyciel świetlicy i wychowania fizycznego

Ksenia Herbst-Buchwald – nauczyciel języka niemieckiego

Błażej Janusz – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego

Joanna Jaruszewicz – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Anna Jęsiak – nauczyciel religii

Jarosław Jóźwiak – nauczyciel zajęć artystycznych

Edyta Karczewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Agnieszka Kardasz – Sopel – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Ewa Karolczyk Krysiak – nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie

Agnieszka Karwat – nauczyciel muzyki, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Edyta Kolasa-Seroka – nauczyciel przyrody

Dariusz Kowalczyk – nauczyciel religii

Ewa Kubisz  – nauczyciel matematyki

Anna Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz

Iwona Liszewska – nauczyciel biologii, przyrody i matematyki

Alicja Łeszyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Małgorzata Łukaszewicz-Libner – nauczyciel fizyki i matematyki

Henryka Majda – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Ilona Majewska – nauczyciel geografii i przyrody

Katarzyna Marchlewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Małgorzata Morawska – nauczyciel chemii

Ewa Mularska – nauczyciel języka angielskiego

Piotr Mydlikowski – nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Najewska-Szeszuła – nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Paprocka – nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Philipps – nauczyciel matematyki

Małgorzata Pogorzelska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Monika Pszczółkowska – nauczyciel języka polskiego

Anna Scholz – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Anna Słomka – nauczyciel informatyki i techniki

Anna Sobczyńska – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego

Monika Soroka – nauczyciel języka polskiego

Patrycja Szafer – nauczyciel języka angielskiego

Anna Szczepaniak – nauczyciel świetlicy

Magdalena Szczepaniak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Aldona Śrama-Tomczak – nauczyciel świetlicy

Hanna Wartecka – nauczyciel informatyki/oddelegowana do KO Poznań

Mirosława Wolny-Dancewicz – nauczyciel historii

Dagmara Zawadzka – nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

Aktualności

Edycja XI. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim  „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

Edycja XI. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

            Dnia 6 XII br. odbył się w naszej szkole I etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości oraz rozwijanie...

WYNIKI JESIENNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

   Nadszedł czas ogłoszenia wyników plastycznego konkursu jesiennego. Jesień, to piękna pora roku, która zachęca do tego aby ją utrwalić...

Świąteczne warsztaty w świetlicy

   4 grudnia na terenie świetlicy zorganizowane zostały kolejne warsztaty, tym razem poświęcone wykonaniu ozdobnych wianuszków świątecznych na stół i...