Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo,

W związku z informacją z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania:

Rekrutacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Od 6 kwietnia do 27 kwietnia trwa etap składnia dokumentów dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu – Ci uczniowie nie podlegają rekrutacji.  Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie rekrutacji. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/

oraz na stronie internetowej naszej szkoły www.sp78poznan.pl .Natomiast możliwość wypełnienia wniosku będzie udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 6 kwietnia.

Wymagane dokumenty:

  1. Dzieci zamieszkujące rejon szkoły – rodzic/opiekun wypełnia tylko zgłoszenie. zgłoszenie szkola_podstawowa

  2. Dzieci spoza rejonu szkoły – rodzic/opiekun wypełnia wniosek wraz z załącznikami. wniosek_szkola_podstawowa

  3. INFORMATOR DLA RODZICÓW. Rodzice_ informator 2020 szkoły podstawowe

  4. KRYTERIA NABORU KRYTERIA NABORU – zał. 1 do rekrutacji

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno zgłoszenia, wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów, wypełnili elektronicznie i wysłali drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru na adres:

poczta elektroniczna

sekretariat@sp78poznan.pl

poczta tradycyjna

Szkoła Podstawowa nr 78

ul. Żonkilowa 34

60 -175 Poznań

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną prosimy o poinformowanie o tym placówki wysyłając e-maila na adres:

 sekretariat@sp78poznan.pl

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Wszelkich informacji udzielamy Państwu pod numerem telefonu: 61 867 79 16 w godz.:  8:00 – 12:00 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp78poznan.pl

 

 

Terminy i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

UMP_XXII_401_VIII_2020_T-2

zał_1 do zarządzenia – rekrutacja do przedszkoli

zał_2 do zarządzenia – rekrutacja do klas pierwszych

UMP_V_52_VIII_2019_T kryteria Szkoła Podstawowa  – dotyczy naboru do klasy I

Rekrutacja do klasy IV sportowej:

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy IV sportowej_2020-2021

 

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Proszę zapoznać się z treścią załączników, dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. harmonogram_e8_em_2021-1 komunikat_o_przyborach_e8_em_2021 komunikat_dostosowania_e8_2021 (obrazek z platformy Edupolis)
Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi używanych w szkole środków do dezynfekcji, uprzejmie informuję, że jest to płyn TRISEPT - COMPLEX i TRISEPT-MIX. Płyny te otrzymaliśmy z MEN (po wcześniejszym zamówieniu na stronie MZ). Proszę zapoznać się...