Rada Rodziców przy SP78 w Poznaniu w roku szkolnym 2018/2019

 Prezydium

Przewodniczący: Anna Sternal

Zastępca: Marta Ludwiczak-Odziemska

Zastępca: Nina Gruss

Skarbnik: Marta Rucińska

Sekretarz: Justyna Woźniak

 

Komisja rewizyjna

Katarzyna Buszka-Nowak

Natalia Kaczmarek

Maciej Cegłowski

 

Członkami Rady Rodziców są przedstawiciele Rad Oddziałowych, zobowiązani mocą Ustawy Prawo oświatowe do reprezentowania swoich Oddziałów w Radzie Rodziców, a mocą jej Regulaminu – do współpracy z Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań z zakresu jej kompetencji, służących wspieraniu działalności statutowej Szkoły.

 

Dane teleadresowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

e-mail: RRprzySP78@gmail.com

www.facebook.com/BrygadaRRprzySP78

 

Numer konta

Bank Pekao SA: 27 1240 1763 1111 0010 0077 5480

 

Harmonogram zebrań

03.10, 07.11, 5.12, 02.01, 06.02, 06.03, 03.04, 08.05, 05.06

(pierwsze środy miesiąca, z wyjątkiem maja)

godz. 18:00, sala 14 (parter SP, skrzydło biblioteczne)

 

 

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł od rodziny, z zaznaczeniem, że:

· nie mnoży się wysokości składki przez liczbę rodzeństwa, uczącego się w Szkole, tzn. składkę, bez względu na to, ile ma się dzieci, płaci się w roku szkolnym tylko raz, w podstawowej kwocie,

· wpłacana składka może być niższa lub wyższa niż 50 zł, w zależności od możliwości finansowych rodziny,

· składki na Radę Rodziców zbierają Skarbnicy Klasowi, a następnie przekazują je Skarbnikowi RR,

· wpłat można dokonywać także przelewem, bezpośrednio na konto Rady Rodziców, wpisując w tytule: „Składka na RR / nazwisko ucznia, klasa” (z zaznaczeniem SP czy gimnazjum),

Środki zebrane ze składek Rada Rodziców, z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na wnioski Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli Kadry Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, mocą podejmowanych uchwał, przeznacza na:

· zakup nagród i wyróżnień dla laureatów konkursów szkolnych, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych

· zakup statuetek Szkolnych Wiktorów

· zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz innymi szczególnymi osiągnięciami

· zakup artykułów papierniczych do świetlicy

· doposażenie sali przedmiotowych i tematycznych

· remonty sal, realizowane w czynie społecznym przez klasy

· dofinansowywanie obiadów i/lub wycieczek klasowych dla uczniów w najtrudniejszej sytuacji materialnej

· organizację dodatkowych atrakcji podczas szkolnych uroczystości, imprez i festynów (np. fotobudka, wata cukrowa)

· dofinansowywanie szkolnych projektów, których realizacja wymaga częściowego wkładu własnego

· dofinansowywanie dojazdów uczniów na olimpiady przedmiotowe i turnieje sportowe

…oraz jeszcze na „coś extra” – jeśli pozwala na to roczny budżet składkowy RR, co zależy od powszechności zwyczaju wpłat i hojności Darczyńców.

Wszystkie wpływy i wydatki do i z funduszu Rady Rodziców są udokumentowane oraz raportowane Rodzicom przynajmniej raz na kwartał. Ponadto Regulamin Rady Rodziców zobowiązuje ją do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, podsumowującego kadencję.

 

Regulamin RR przy SP78 w Poznaniu

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu RR – do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Edycja XI. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim  „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

Edycja XI. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

            Dnia 6 XII br. odbył się w naszej szkole I etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości oraz rozwijanie...

WYNIKI JESIENNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

   Nadszedł czas ogłoszenia wyników plastycznego konkursu jesiennego. Jesień, to piękna pora roku, która zachęca do tego aby ją utrwalić...

Świąteczne warsztaty w świetlicy

   4 grudnia na terenie świetlicy zorganizowane zostały kolejne warsztaty, tym razem poświęcone wykonaniu ozdobnych wianuszków świątecznych na stół i...