Rada Rodziców przy SP 78 w r. szk. 2017/2018

Prezydium

Przewodnicząca: Anna Sternal, tel. 608 146 487

Zastępca: Maciej Kokorniak, tel. 882 402 647

Skarbnik: Monika Gruszczyńska, tel.  600 498 868 

Sekretarz: Justyna Woźniak, tel.  503 550 880

 

Komisja rewizyjna

Jolanta Gołembowska

Michał Wawrzynek

Maciej Cegłowski

 

Członkami Rady Rodziców są przedstawiciele Rad Oddziałowych, zobowiązani mocą Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r do reprezentowania swoich Oddziałów w Radzie Rodziców, a mocą jej Regulaminu – do współpracy z Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań z zakresu jej kompetencji, służących wspieraniu działalności statutowej Szkoły.

 

Dane teleadresowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

e-mail: RRprzySP78@gmail.com

www.facebook.com/BrygadaRRprzySP78

 

Numer konta

Bank Pekao SA: 27 1240 1763 1111 0010 0077 5480

 

Harmonogram zebrań

4.10, 8.11, 6.12, 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06

(pierwsze środy miesiąca, z wyjątkiem listopada i maja)

godz. 18:00, sala 17 (parter SP78)

 

Wysokość składki w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł od rodziny, z zaznaczeniem, że:

 • nie mnoży się wysokości składki przez liczbę rodzeństwa, uczącego się w Szkole, tzn. składkę, bez względu na to, ile ma się dzieci, płaci się w roku szkolnym tylko raz, w podstawowej kwocie

 • wpłacana składka może być niższa lub wyższa niż 50 zł, w zależności od możliwości finansowych rodziny

 • składki na Radę Rodziców zbierają Skarbnicy Klasowi

 • wpłat można dokonywać także przelewem, bezpośrednio na konto Rady Rodziców, wpisując w tytule: „Składka na RR / nazwisko ucznia, klasa” (z zaznaczeniem SP czy gimnazjum)

 

Środki zebrane ze składek Rada Rodziców, z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na wnioski Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli Kadry Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, mocą podejmowanych uchwał, przeznacza na:

 • zakup nagród i wyróżnień dla laureatów konkursów szkolnych, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych

 • zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz innymi szczególnymi osiągnięciami

 • zakup artykułów papierniczych do świetlicy

 • doposażanie sali przedmiotowych i tematycznych

 • dofinansowywanie obiadów i/lub wycieczek klasowych dla uczniów w najtrudniejszej sytuacji materialnej

 • organizację dodatkowych atrakcji podczas szkolnych uroczystości, imprez i festynów

 • dofinansowywanie szkolnych projektów, których realizacja wymaga częściowego wkładu własnego

 • dofinansowywanie dojazdów uczniów na olimpiady przedmiotowe i turnieje sportowe

…i jeszcze na „coś extra” – jeśli pozwala na to roczny budżet składkowy RR (np. ławki drewniane przy szkolnym boisku), co zależy od powszechności zwyczaju wpłat i hojności Darczyńców.

Wszystkie wpływy i wydatki do i z funduszu Rady Rodziców są udokumentowane i raportowane Rodzicom przynajmniej raz na kwartał. Ponadto Regulamin Rady Rodziców zobowiązuje ją do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, podsumowującego kadencję.

 

Regulamin_RR_SP78_2017_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Wyprawka szkolna 2018/2019

  Wyprawka ucznia klasy pierwszej rok szkolny 18/19    
Komunikat

Komunikat

  SEKRETARIAT SZKOŁY W DNIACH OD 30 LIPCA 2018r. DO 14 SIERPNIA 2018r. BĘDZIE NIECZYNNY - PRZERWA URLOPOWA  

    Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas wieloletni i zasłużony pracownik Aleksander Czyż. Dziękujemy za wszystkie...