Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Chmielewska

Pedagog  

 

7.55 – 12.30

 

 

 

 

12.00 – 13.00

14.00 – 14.35

 

13.00-14.00 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

7.55 – 12.30

13.20 – 14.00

 

12.30-13.20 – zajęcia rewalidacyjne

 

10.20 – 12.30

13.15 – 15.40

 

12.30-13.15 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

7.00 – 12.30

13.30 – 14.00

 

12.30-13.30 – zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

Maria Porzucek-Miśkiewicz

Pedagog

 

   

8.30 – 14.00

     

8.30 – 14.00

Magdalena Jankowska

Psycholog

 

9.00 – 12.45   11.30 – 15.30 9.00 – 13.00  

 

Oferujemy bezpłatną specjalistyczną pomoc dla uczniów oraz ich rodziców w zakresie:

  • diagnozy przyczyn trudności szkolnych

  • organizowania pomocy dla dziecka o specjalnych potrzebach  edukacyjnych

  • doskonalenia umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie itp.)

  • organizowania pomocy materialnej

  • wsparcia w sytuacjach trudnych

  • konsultacji, poradnictwa

  • rozwijania i doskonalenia kompetencji emocjonalno-społecznych

  • informacji dotyczących innych miejsc i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Poznania.

 Tel. 8677 – 916,  wew. 235.

Pozdrawiamy serdecznie

Anna Chmielewska

Janina Nowacka

Magdalena Jankowska