Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Chmielewska

pedagog SP

11.00 – 15.00

7.30 – 13.30

11.00 – 15.00

7.30 – 13.30

10.00 – 13.30

 

Katarzyna Hildebrańska

pedagog Gimnazjum

 

9.00 – 13.00

 

10.00 – 13.30

—————–

8.00 – 12.00

—————-

Magdalena

Jankowska

psycholog

9.00 – 12.30

—————-

11.30 – 15.30

8.30 – 12.30

—————-

Oferujemy bezpłatną specjalistyczną pomoc dla uczniów oraz ich rodziców w zakresie:

  • diagnozy przyczyn trudności szkolnych

  • organizowania pomocy dla dziecka o specjalnych potrzebach  edukacyjnych

  • doskonalenia umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie itp.)

  • organizowania pomocy materialnej

  • wsparcia w sytuacjach trudnych

  • konsultacji, poradnictwa

  • rozwijania i doskonalenia kompetencji emocjonalno-społecznych

  • informacji dotyczących innych miejsc i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Poznania.

 Tel. 8677 – 916,  wew. 235.

Pozdrawiamy serdecznie

Anna Chmielewska

Anna Scholz

Magdalena Jankowska

Aktualności

Dlaczego liczba 2349 jest niezwykła?

    W listopadzie uczniowie naszej szkoły włączyli się w projekt UNICEF-u  „Spraw, by dzieci w Syrii przetrwały zimę”. Przypominamy dzięki...

Życzenia dla gimnazjalistów

Na kolejne trzy dni zmagania się z testami gimnazjalnymi powodzenia, optymizmu i wiary we własne siły życzą Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy...