Informuję, że z okazji zbliżających się obchodów Dnia Babci i Dziadka, Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała spotkanie prewencyjne dla seniorów w ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia br. w sali 220 w godzinach 12:00-13:00 w KMP w Poznaniu przy ul. Szylinga 2. Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest telefoniczna rezerwacja uczestników spotkania pod nr tel. 61 84 156 97, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. Partnerami przedsięwzięcia jest Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia z zakresu: 

(więcej…)

2019 Aktualności 16 Stycznia
Autor:

Nasza szkoła bierze udział w Projekt ESA. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Klikając na link  https://esa.nask.pl/school/152 można zobaczyć aktualne dane dotyczące stanu powietrza itd. w okolicy naszej szkoły oraz przeanalizować historyczne pomiary.

2019 Aktualności 16 Stycznia
Autor:

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.”
Matka Teresa z Kalkuty

(więcej…)

2019 Aktualności 15 Stycznia
Autor:

    Zakończyła się zbiórka żywności, która przebiegała pod hasłem: Konkurs dla klas – Tytka charytatywna.
Spośród 25 klas, do zbiórki włączyły się aż 22, to prawdziwy rekord!! Cieszymy się, że umiemy  wspólnie pomagać. Warto podkreślić, iż najwięcej żywności zebrały klasy: 6b – 7 tytek, 3a – 6 tytek oraz 3b  – 5 tytek. Upominki trafiają już do rodzin Waszych kolegów i koleżanek z naszej szkoły. Resztę żywności otrzymają ludzie samotni i  potrzebujący, którzy przybędą na wigilię dla bezdomnych, która odbędzie się 24 grudnia na Targach Poznańskich. We czwartek podczas dużej przerwy spośród wszystkich klas biorących udział w konkursie wylosujemy tę jedną, która otrzyma bon upominkowy. Może to będzie Twoja klasa…

(więcej…)

2019 Aktualności 13 Stycznia
Autor:

Dzielnicowy bliżej nas – ulotka

Starszy sierżant Dawid Grzelak tel. 519 064 619,
mail:  dzielnicowy.grunwald10@po.policja.gov.pl

2019 Aktualności 9 Stycznia
Autor:

FERIE NA SPORTOWO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78

I tydzień ferii – zajęcia w sali gimnastycznej:

godz. od 9.00 do 12.00 – Nauczyciele wychowania fizycznego

godz. 12.00 do 15.00 – Animatorzy Orlika

II tydzień ferii – zajęcia w sali gimnastycznej:

godz. 10.00 do 13.00 – Animatorzy Orlika

2019 Aktualności 9 Stycznia
Autor:

    W dniu 2 stycznia 2019 roku w Sali Wielkiej CK Zamek odbyła się 9 Poznańska Gala Sportu, na którą zostałem zaproszony przez Pana Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Pan Prezydent podsumował sportowe osiągnięcia zawodników i trenerów poszczególnych dyscyplin za rok 2018. Wręczył również nagrody i wyróżnienia, które ja również otrzymałem. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor Ewie Kubisz, Pani Karolinie Sobańskiej, Panu Mirosławowi Królikiewiczowi, nauczycielom, wolontariuszkom i wolontariuszom, Radzie Rodziców naszej szkoły, którzy również przyczynili się do mojego sukcesu. Ta nagroda to nasz wspólny sukces. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

(więcej…)

2019 Aktualności 7 Stycznia
Autor:

   Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Z tej okazji Szkolni Demokraci postanowili własnoręcznie wykonać kartki świąteczne dla emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Pod czujnym okiem pani Alicji Grędy w świetlicy szkolnej powstawały małe arcydzieła, ponieważ „tworzyć każdy może”. Ci bardziej utalentowani plastycznie z naszej samorządowej grupy zajęli się stroną graficzną, zaś pozostali ułożyli życzenia, które zamieściliśmy wewnątrz każdej kartki.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie materiałów do stworzenia tych pięknych kartek świątecznych.
Monika Pszczółkowska, opiekun SU Szkolni Demokraci

2018 Aktualności 19 Grudnia
Autor:

2018 Aktualności 19 Grudnia
Autor: