Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu

Proszę zapoznać się z treścią załączników, dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

harmonogram_e8_em_2021-1

komunikat_o_przyborach_e8_em_2021

komunikat_dostosowania_e8_2021

(obrazek z platformy Edupolis)

2020 Aktualności 15 Września
Autor:

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi używanych w szkole środków do dezynfekcji, uprzejmie informuję, że jest to płyn TRISEPT – COMPLEX i TRISEPT-MIX. Płyny te otrzymaliśmy z MEN (po wcześniejszym zamówieniu na stronie MZ).

Proszę zapoznać się z charakterystyką płynów:

TRISEPT-COMPLEX-Karta-Charakterystyki

TRISEPT-MIX_2.1_PL

2020 Aktualności 10 Września
Autor:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji Dziecięcej od 7 września 2020 roku   będą odbywać się zajęcia  na boisku szkolnym pod opieką następujących nauczycieli:

poniedziałek – Dorota Dulat 13.00-15.00

wtorek – Maria Filip 13.00-15.00

(więcej…)

2020 Aktualności 7 Września
Autor:

Zapraszamy Rodziców na pierwsze zebrania w roku szkolnym 2020/2021. Zebrania będą odbywały się w dniach od 14 września do 17 września według załączonego harmonogramu.

Harmonogram zebrań z rodzicami 14-17-.09.2020 r.

2020 Aktualności 4 Września
Autor:

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 10 września 2020 roku  w związku ze szkoleniem Rady Pedagogicznej lekcje w klasach 4-8 są skrócone do 30 minut.

Rozkład zajęć i przerw zamieszony poniżej:

 

                                                                        Z poważaniem Dyrekcja szkoły

 

2020 Aktualności 4 Września
Autor:

     W czasie epidemii koronawirusa karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej oraz druk oświadczenie o zatrudnieniu dostępne są do pobrania na stronie szkoły. Prosimy je dostarczyć do dyżurki szkolnej do dnia 9 września 2020r. (karta zgłoszeniowa i oświadczenie).

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów w świetlicy szkolnej nie może przekroczyć 75 uczniów. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice/prawni  opiekunowie pracują zawodowo i rodzice niemający pracy zmianowej, dzieci korzystające z dowozu oraz oczekujące na dodatkowe zajęcia. Zgłoszenia wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym  nie będą rozpatrywane. Prosimy o podanie konkretnych godzin przebywania dziecka w świetlicy.

(więcej…)

2020 Aktualności 1 Września
Autor:

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Wszyscy jesteśmy świadomi trudności, jakie towarzyszą tegorocznej inauguracji.

Stan pandemii wymusza podejmowanie rozwiązań nietypowych – podporządkowanych wytycznym organów nadrzędnych.

W związku z tym przekazuję niezbędne informacje związane z organizacją pierwszych dni szkolnych:

Do połowy września będziemy się kontaktować z Państwem przez szkolne e-maile dzieci. Prosimy o codzienną kontrolę wiadomości.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które są umieszczone na stronie szkoły i przesłane Państwu do wglądu.

(więcej…)

2020 Aktualności 31 Sierpnia
Autor:

 

W dniu 1 września 2020 r. zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego.

Proszę o zapoznanie się z treścią załącznika – harmonogramem oraz zasadami sanitarnymi.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

2020 Aktualności 26 Sierpnia
Autor: